Stichting Kunstvesting Heusden / Art Festival Heusden..

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME ART FESTIVAL HEUSDEN

 

Artikel 1         Algemeen

Artikel 2         Art Festival Heusden

Artikel 3         Deelname, annulering- en acceptatiebeleid

Artikel 4         Betaling en prijzen

Artikel 5         Promotieactiviteiten

Artikel 6         Tentoonstellingscriteria

Artikel 7         Aansprakelijkheid

Artikel 8         Portretrecht

Artikel 9          Persoonsgegevens

Artikel 10       Veiligheid          

Artikel 11       Geschillen

Artikel 12       Overmacht

 

 

Definities

 

Organisatie             

Stichting Kunstvesting Heusden en de mensen achter Stichting Kunstvesting Heusden, hierna te noemen SKH.  Stichting Kunstvesting Heusden organiseert Art Festival Heusden.

 

Deelnemers – Kunstenaars, galeries en artiesten          

De persoon of organisatie die deelneemt met zijn/haar kunst, galerie, workshop of voorstelling aan Art Festival Heusden.

 

Partners                   

Alle ondernemers, instellingen, bedrijven en vrijwilligers die Art Festival Heusden mede mogelijk maken.

 

Bezoekers               

De mensen die binnen de openingstijden al het geëxposeerde komen bekijken en/of deelnemen aan de aangeboden activiteiten.

 

Social Media                      

Facebook, twitter, instagram en alle andere digitale mogelijkheden ter informatie en promotie.

 

Promotieactiviteiten         

Alle activiteiten die kunnen worden ondernomen om de naam van het Art Festival Heusden bekendheid te geven.Artikel 1 – Algemeen

Bij Art Festival Heusden staat beleving van kunst hoog in het vaandel. Wij zien de exposerende kunstenaar als partner en willen samen met de klant (bezoeker van de Art Festival Heusden) een totale beleving aanbieden. In dat licht zijn onderstaande voorwaarden door SKH (verder ook organisatie genoemd) opgesteld.

 

Artikel 2 – Art Festival Heusden

Het thema ‘ het hoofd’ staat bij de eerste editie van Art Festival Heusden op 11 en 12 september 2021 centraal.  Mensen worden volledig ondergedompeld in de artistieke wereld van het hoofd met de oude vestingstad Heusden als achtergrond.

 

 •      Organisatie

De organisatie wordt uitgevoerd door het bestuur en stelt de plaats, de duur, de data, de openingstijden en de entree/inschrijfprijs vast en behoudt het recht deze aan te passen.

 

 •      Inhoud

De inhoud van het Art Festival Heusden zal interactief aangeboden worden. Kijken, doen en beleven. Voor de inhoud van het Art Festival Heusden heeft de organisatie een duidelijke visie. We streven naar een goede balans tussen verschillende disciplines en genres, met als doel om kunst in de vestingstad aan het licht te brengen.

 

 

Artikel 3 – Deelname, annulerings- en acceptatiebeleid.

Om het organisatieproces goed te laten verlopen en schade aan Art Festival Heusden en mededeelnemers tot een minimum te beperken wordt onderstaande aanvragen voor deelname en annuleringsproces gehanteerd.

 

3.1      Deelname

Eenieder die iets te bieden heeft op gebied van kunst kan zich opgeven voor deelname. Dit kunnen producten betreffen, diensten of het geven van een beleving.

Voorwaarden voor deelname:

 • Het aangebodene moet authentiek zijn, niet gekopieerd zijn, niet overgenomen zijn, er mag geen plagiaat gepleegd zijn en ook gestolen zaken worden niet geaccepteerd.
 • De deelnemer is op de hoogte van de visie van SKH, de opzet en de doelstellingen waaronder het thema ’Hoofd’ wat SKH met het Art Festival Heusden tracht te realiseren en conformeert zich hieraan.
 • De deelnemer voorziet de organisatie van de nodige informatie met betrekking tot zijn aanbod en kunstenaarschap.
 • De deelnemer maakt zich mede verantwoordelijk en zet zich in om het Art Festival Heusden volgens de visie van SKH tot een succes voor ieder te maken (zie promotieactiviteiten).

Aanvragen voor deelname worden alleen geaccepteerd via het inschrijfformulier op de website. Door het inschrijfformulier in te sturen, mee te werken aan het ballotageproces en de bevestigingsmail in ontvangst te nemen ga je een juridisch bindende overeenkomst aan met de organisatie SKH.

 

3.2      Annulering door deelnemer

Bij afmelding binnen 3 maanden voor het Art Festival Heusden is er geen restitutie van het inschrijfgeld.

 

 

3.3      Acceptatie

Om te streven naar kwaliteit en een balans te creëren in het aanbod worden alle aanvragen voor deelname beoordeeld (ballotage). Dit proces neemt vier weken in beslag. Binnen deze termijn ontvangt de kunstenaar bericht of de deelname geaccepteerd of afgewezen is. Bij acceptatie ontvangt de kunstenaar een bevestigingsmail toegezonden met de overeengekomen afspraken. Afwijzing wordt per email meegedeeld waarbij de juridische overeenkomst kosteloos voor de deelnemer wordt ontbonden. De organisatie behoudt het recht een kunstenaar en/of galerie wel of niet te accepteren. Als werk van geweigerde kunstenaars toch op het Art Festival Heusden wordt tentoongesteld, dan wordt dit van Art Festival Heusden verwijderd en worden alle werkzaamheden die hier uit voortvloeien en eventuele schade in kosten gebracht bij de geregistreerde deelnemer.

 

 

Artikel 4 – Betaling en prijzen

Betalingen worden per factuur en bankoverschrijving afgehandeld. 

 

 

Artikel 5 – Promotieactiviteiten

Om het Art Festival Heusden tot een succes te maken is de inzet van alle partijen nodig.

 

5.1      In de aanloop naar Art Festival Heusden

 • De deelnemer, net als de organisatie, voert alle promotieactiviteiten uit zoals te vinden in het informatiepakket met als doel exposure voor Art Festival Heusden, het trekken van bezoekers.
 • De deelnemer, net als de organisatie, stelt zijn netwerk, klantenbestand, partners, leveranciers en anderen op de hoogte van Art Festival Heusden en van zijn/haar deelname er aan.
 • De deelnemer, net als de organisatie, indien in bezit van, maakt Art Festival Heusden en zijn/haar deelname er aan bekend op zijn/haar website volgens de informatie die aangeleverd is door de organisatie.
 • De deelnemer, net als de organisatie,  indien in bezit van, maakt Art Festival Heusden en zijn/haar deelname er aan bekend op de tot zijn/haar beschikbare social media, ‘liked’ de aangegeven pagina’s voor exposure en deelt regelmatig berichten in datzelfde doel.
 • De deelnemer, net als de organisatie, promoot op alle mogelijke manieren SKH, diens visie, Art Festival Heusden en het programma met als doel bezoekers aan te trekken.

 

5.2      Tijdens Art Festival Heusden

 • De deelnemer volgt tijdens het Art Festival Heusden de adviezen met betrekking tot de benadering van bezoekers en werkt mee aan een professionele en uitnodigende sfeer.
 • De deelnemer hanteert een vriendelijke en drempelverlagend houding.
 • De deelnemer gebruikt ook tijdens het Art Festival Heusden social media en andere beschikbare vormen om exposure te geven aan het Art Festival Heusden en bezoekers te trekken.

 

5.3      Na het Art Festival Heusden

De organisatie adviseert de deelnemer, indien in bezit van social media, zijn/haar bezoekers te bedanken, al dan niet persoonlijk of in een algemeen bericht, voor diens komst en interesse. Iedere deelnemer wordt geadviseerd dit op zijn eigen manier, in zijn eigen woorden en op zijn eigen tijd te doen. De organisatie zal hiervoor geen format aanleveren, maar kan indien gewenst wel ondersteunen.

 

 

Artikel 6 – Tentoonstellingscriteria

Bij deelname conformeert de deelnemer zich aan de visie, opzet en doelstelling van Art Festival Heusden en verplicht zich de verwachte activiteiten, zoals omschreven en aangeboden via het informatiepakket uit te voeren.

Er bevinden zich geen verpakkingsmaterialen, gereedschappen en andere zaken die niet direct met de aangeboden kunst te maken heeft in of nabij de gehuurde eenheid.

 

6.1      Expositieplek

De plaats van de expositie van de deelnemer of de plek waar de workshop of de tentoonstelling wordt gegeven wordt in overleg met de organisatie bepaald waarbij de organisatie de uiteindelijke beslissing zal nemen. De deelnemer maakt gepast gebruik van door het bestuur verleende locaties en zal met respect hiermee omgaan. De deelnemer laat de verleende locatie achter zoals aangetroffen. Schade aan de locatie zijn voor rekening van de kunstenaar.

 

6.2      Bemanning van de expositieplek

Bezoekers die vlak vóór sluitingstijd nog aanwezig zijn moeten zich net zo welkom voelen als bezoekers die direct al op openingstijd de vloer betreden en iedereen daar tussenin:

 • De expositie plek is minimaal op openingstijd opgebouwd en vrij van zaken die niet met exposeren te maken hebben.
 • De expositie plek wordt zowel tussentijds, als op de laatste dag, niet voortijdig afgebroken.
 • De expositie plek is merendeel van de dag bemand tijdens de openingstijden, van de eerste dag tot de laatste dag van de Art Festival Heusden.

 

6.3      Benadering bezoekers

Bezoekers zijn bewonderaars, potentiele partners en mogelijke klanten, die de moeite nemen om te betalen voor het Art Festival Heusden. Daarbij horen verwachtingen:

 • Straal aanwezigheid, vriendelijkheid en enthousiasme uit. Wees trots op je werk en je plek en wees geïnteresseerd in de bezoeker.
 • Wees goed voorbereid en zie er verzorgd en herkenbaar uit.
 • Wees uitnodigend en help de bezoeker eventuele drempelvrees te verslaan.
 • Sta bezoekers vriendelijk te woord.

 

6.4      Artist in Residence

Voor de kunstenaars die geselecteerd zijn voor het Artist in Residence gelden de volgende extra voorwaarden:

 • Kunstenaar dient vijf dagen voor aanvang van het Art Festival Heusden beschikbaar te zijn in Heusden om te starten met het maken van zijn/of haar kunstuiting.
 • Kunstenaar komt, de week voor het festival, iedere dag naar zijn/haar werkplek in Heusden om te werken aan zij/haar kunstwerk.
 • Kunstenaar neemt actief deel aan de community: communicatie met lokale bewoners, scholen die komen kijken, enzovoort.
 • Kunstenaars geeft toestemming om haar kunstwerk te koppelen aan een sponsor van Art festival Heusden. Dit betekent:
  • Indien de organisatie van Art Festival Heusden bemiddeld bij de verkoop van het kunstwerk rekent de organisatie 30% commissie van de verkoopprijs.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade aan kunstwerken of ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
3. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet.
4. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
5. Sponsoren van een evenement zijn op dezelfde voet als de organisatie, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Artikel 8: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor  openbaarmaking van tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de ruimste van het woord, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 9: Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

 

Artikel 10 – Veiligheid

10.1    Beveiliging

 • Binnen openingstijden (openingstijden gesteld voor de deelnemers) is er beveiliging aanwezig. SKH kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies of beschadiging van werken of eigendommen van deelnemers en andere partijen of voor persoonlijke verwondingen.
 • Ondanks beveiliging, surveillerende vrijwilligers, aanwezigheid van EHBO en de oplettendheid van de organisatie kan SKH niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies en diefstal.

 

10.2    EHBO

 • Tijdens het evenement en zowel bij de opbouw als tijdens de afbouw, zullen gediplomeerde EHBO-ers aanwezig zijn.
 • Indien u bepaalde gezondheidsklachten of een zorgelijke conditie heeft wil de organisatie u adviseren dit vooraf te melden, zodat bij calamiteiten het noodzakelijke over u bekend is en goede zorg geboden kan worden.

 

 

Artikel 11 – Geschillen

In het geval van een geschil over de interpretatie of uitvoering van de Algemene Voorwaarden tussen de organisatie en de deelnemer, zullen de partijen een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. Gebeurt dit niet binnen twee weken is de organisatie bevoegd de geschillen bij de rechter voor te leggen. Op elke overeenkomst tussen de organisatie en de deelnemer is het Nederlands Recht van toepassing.

 

 

Artikel 12 – Overmacht

In geval van overmacht, heeft de organisatie het recht om de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer voor de duur van de overmacht op te schorten, of om de volledige contracten op ieder ogenblik met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien Art Festival Heusden door een onvoorziene gebeurtenis of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, is aan de exposanten uitsluitend de terugbetaling van de al betaalde voorschotten en facturen verschuldigd, zonder dat de exposanten aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding wegens het niet doorgaan van de Art Festival Heusden.