Floor Snels


Floor snels is beeldend kunstenaar. De meeste sociale structuren bestaan uit hiërarchische verhoudingen. Ze dicteren hoe we ons in bepaalde situaties moeten gedragen en beïnvloeden onze identiteitsvorming. Dankzij zijn identiteit verenigt de mens zich in groepen, verleent hij hulp en bekommert hij zich om anderen, maar identiteit leidt ook tot uitsluiting en het opleggen van normen en waarden.

Als kunstenaar onderzoekt zij de processen die tot bepaalde sociale structuren hebben geleid. Ze verdiept zich in specifieke groepen, gaat in gesprek met mensen die onderdeel uitmaken van een sociale structuur en duikt in de geschiedenis van de mensen en hun omgeving.

Floor Snels won met haar afstudeerwerk de van Gogh Air prijs van het St Joost.

HOOFD EXPOSITIE ART FESTIVAL HEUSDEN

In het werk Fata Morgana’s, dwalen door de geest en het hoofd lees je fictieve verhalen over de toekomst van Heusden, geschreven door de inwoners van Heusden. Het is een reactionair verhaal, waarbij ieder die mee heeft gewerkt een zin heeft toevoegt aan de voorgaande zin. De verhalen liggen op de wallen van Heusden. De geschiedenis wordt vertelt als een verhaal van oorzaken en gevolgen. Dat verhaal bepaalt het heden en geeft richting aan de toekomst. We zijn ons bewust van de bredere context waarbinnen delen van het verhaal zich afspelen. Maar net zo goed als het verleden te plaatsen valt in een context die breder is dan de weerspiegeling ervan ons laat zien, is het heden een weerspiegeling van de huidige kennis, de culturele context, de emoties en ideeën van nu. Onze beleving van het heden is als een fata morgana die we geloven als een hallucinatie. Vanuit waar we bewust of onbewust koersen op een bepaalde toekomst.

Deel deze pagina

Andere kunstenaars