Frank Tarenskeen

19 september 1957, Bergen op Zoom
Beeldend kunstenaar.

Lerarenopleiding tekenen/textiele werkvormen Nijmegen (1975-1980)
Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem (1980-1982)

Werkzaam als beeldend kunstenaar en als docent tekenen en culturele en kunstzinnige vorming in het voortgezet onderwijs.

Expositie Art festival Heusden: Portretten bewoners van Heusden

Wij zijn veel meer dan ons brein, en wat zich in ons hoofd afspeelt is en blijft vooralsnog een raadsel- ook metingen laten alleen buitenkant zien. Maar vast staat dat ons brein zich in ons hoofd bevindt en ons gelaat aan de voorkant zit. Maar wat het verband tussen die twee is: er is weliswaar iets af te leiden uit het menselijk gelaat, maar niet wat zich in het bijbehorende hoofd afspeelt. De filosoof Emanuel Lévinas: “Het gelaat toont het idee van oneindigheid” Volgens Levinas verschijnt de Ander – hij spreekt van ‘het gelaat van de Ander’ – als ontoegankelijk schepsel dat een appèl doet op mijn verantwoordelijkheid. 
Ik ben van mening dat een goed portret een echte representant is van de geportretteerde, en dat het beschouwen van een goed portret een één op één ontmoeting met een verdubbeling is: de geportretteerde én de schilder. Zoals Kees Verwey ooit opmerkte: “een goed portret maak je samen.” Sinds ik in 1982 afstudeerde ben ik altijd met regelmaat portretten blijven maken. Als project zou ik in de week voorafgaand aan het festival zoveel mogelijk bewoners van Heusden willen portretteren. Dit zou op een vaste locatie kunnen, maar ook op verschillende plaatsen (openbare ruimten, winkeletalages, scholen, het bejaardentehuis). Voorafgaand zou in de plaatselijke huis-aan huisbladen en lokale kranten een oproep moeten komen te staan. De gemaakte portretten worden dan tijdens het festivalweekend geëxposeerd.

PORTFOLIO

Deel deze pagina

Andere kunstenaars