Mirjam Hopman

Haar figuratieve bronzen beelden vertellen verhalen van intermenselijke relaties, zowel het persoonlijke als het algemene vanuit de geschiedenis en het nu. Met de juiste vorm, balans en harmonie probeert zij haar gedachtegoed over “Mijn Hoofdzaken” over te brengen.

Haar werk is een synthese/kruising tussen vorm en gedachte, tussen traditie en ongekunstelde vernieuwing, tussen herkenbaarheid en mysterie, tussen weergave en verbeelding.

Als gemotiveerd en gedreven kunstenaar heeft zij met technische vaardigheden opgebouwde, sculpturen een vormentaal ontwikkeld die voor haarzelf en en voor anderen steeds nieuwe inzichten verschaft.

HOOFD EXPOSITIE ART FESTIVAL HEUSDEN

Ieder mens is uniek en verdiend respect daarom maak ik beelden met een inheemse uitstraling. De hoofdtooi wordt gedragen als een voornaam hoofdsieraad.Ik hoop hiermee een algehele acceptatie en bewustwording te bereiken van de eigenheid van verschillende culturen.

Deel deze pagina

Andere kunstenaars