Over Art Festival Heusden

Een jaar geleden staken wij, bestuur kunstvesting Heusden, de hoofden bij elkaar. Een nieuw bestuur vraagt om nieuwe ideeën. Dit werd gesteund door de lokale bevolking die dit in een uitgebreid onderzoek aangaven. Uit onze comfort zone durven stappen en Heusden weer op de kaart zetten, dat is het doel. Heusden is een bijzondere stad met veel potentie. Het ademt kunst en oudheid uit en dat mag gezien worden. Stel je voor, een jaar van nu… 2021. Straatmuzikanten, performance artists en beeldende kunst vullen de monumentale straten van Heusden. Alle vormen van kunst zijn te zien en worden gemaakt door jong en oud. Beleving en verbinding staan centraal, niet alleen op het festival zelf maar ook de weg ernaar toe. Het doel is om met elkaar en met iedereen die zich hieraan wil verbinden te werken aan de droom Art Festival Heusden.

Om alle hoofden dezelfde kant op te krijgen en om een krachtig boodschap uit te stralen zijn wij op zoek gegaan naar een hoofdthema en al snel kwamen we uit bij het thema hoofd. Ons hoofd maakt het mogelijk dat ons lichaam beweegt, stuurt onze gedachte en maakt dat we soms kunnen ontsnappen. Het thema hoofd gaan we meegeven aan de kunstenaars en artiesten die hun werk willen ten toonstellen op het festival. Ook wij als bestuur en werkgroepen zullen de komende maande onze enthousiaste hoofden bij elkaar steken om vorm te geven aan de ideeën die er liggen. En niet alleen met elkaar maar ook met lokale organisaties, kunstenaars, lokaal en uit heel het land, scholen, de gemeente, ouderenorganisaties.

Vernieuwend, verbindend en vol beleving is het streven.


Foto: Paul van Baardwijk, Studio Retouched

Thema Hoofd

Een belangrijk uitgangspunt van het festival is actualiteit/vernieuwing dat verbonden wordt met een actueel thema, namelijk hoofd. Het hoofd staat centraal in onze maatschappij, het staat aan het hoofd van het lichaam, herbergt onze persoonlijkheid, onze wensen, onze verschillen. Een hoofd kun je identificeren, een hoofd kan ziek worden, een hoofd kan een eigen leven gaan leiden etc. Op een hoger niveau kun je ook de vraag stellen, leven we niet te veel in of met ons hoofd, zijn we een ‘hoofden maatschappij’ geworden en leven we te weinig met ons hart en met de omgeving. Trekken we ons steeds meer terug in ons hoofd? Allerlei vragen komen in je hoofd op bij dit thema.

De actualiteit van het thema wordt verder versterkt door het ter plekke creëren van de kunst. Voor aanvang van het festival zullen geselecteerde kunstenaars, studenten en scholen van verschillende disciplines worden gevraagd om kunst voor het Art Festival te maken. Hun inspiratiebron: het thema, de vesting Heusden als achtergrond en elkaar. Mede door deze keuze bestaat het festival voor het grootste gedeelte uit kunstwerken die nog nooit eerder zijn getoond. Dit ondersteunt het vernieuwende karakter van het festival en het contrast dat we willen creëren tussen historie met de vesting Heusden als achtergrond – en vernieuwing en creatie van Nederlands talent rond een actueel thema

Hoofdzaken

De voorbereiding van het festival is in volle gang.  De inhoud wordt voor het grootste gedeelte bepaald door het aanbod van de kunstenaars en de artiesten. In maart 2021 zal het programma bekend worden gemaakt. Voor nu delen we graag de belangrijkste ‘hoofdzaken’ van het Art Festival Heusden:

HOOFD THEMA EN  EENZAAMHEID

Het hoofdthema is ‘ HOOFD’. Verder wordt er speciale aandacht gegeven aan ‘eenzaamheid’ dat voor veel mensen een thema is in hun hoofd.  Eenzaamheid is dit jaar alleen maar groter geworden door Corona en verdient extra aandacht. Dit geldt voor alle lagen in de samenleving. Lees meer over het thema Eenzaamheid.

ARTISTS IN RESIDENCE

Zes kunstenaars zullen een week voor aanvang van het Art Festival al aan het werk zijn in de vestingstad. Wat gaan ze maken rond het thema hoofd met de vestingstad als achtergrond? Op verschillende plekken kan het creatieproces van deze kunstenaars bewonderd worden. Lees meer over Artists in Residence en de deelnemende kunstenaars.

HOOFDROUTE EN EXPOSITIES 

Er worden expositieruimtes gecreëerd in mooie tuinen, kerken en oude monumentale gebouwen. Ook de stadswallen en de stadshaven vormen een podium voor het tonen van vernieuwende kunst. Dwars door de vesting zal een hoofdroute lopen met grootse kunstuitingen met het thema hoofd.

VOORSTELLINGEN EN WORKSHOPS

Het festival biedt naast het expositieprogramma rond het thema ook een uitgebreid activiteitenprogramma waaronder muziek, dans, lezingen en workshops. Er zijn diverse voorstellingen verspreid over 2 dagen. . De sfeer is aangenaam en vrolijk. De dj’s, bands en dansgroepen zullen de hoofden op hol brengen. Beleving, verbeelding en creativiteit wordt ten volle gestimuleerd.

MUZIEK EVENEMENT

Op zondagmiddag wordt het festival afgesloten met een  muziek evenement in de stadshaven.