Solidariteit en eenzaamheid

Art festival Heusden speelt in op het thema solidariteit en meer specifiek eenzaamheid door de organisatie van een aantal activiteiten. Het zijn kortlopende projecten rondom en gekoppeld aan het festival. Ook geven wij een aantal kunstenaars een podium om kwetsbare en/of eenzame mensen zichtbaar te maken in de gemeente Heusden. De publiciteit om dit project heen wordt een kunstproject op zich. Daar besteden wij veel aandacht aan. Het begrip en bewustzijn over eenzaamheid in onze kleine samenleving wordt groteren dit geeft het langdurig effect dat wij nastreven.

Eenzaamheid: een probleem in alle lagen van de samenleving.
Bij eenzaamheid denken we vaak aan eenzame ouderen. De overbuurman of de mevrouw die zo vaak door het centrum loopt, en eigenlijk best wel eenzaam is. Een praatje, al of niet met een kopje koffie,is dan zo gemaakt. Toch raakt dit maatschappelijke probleem ook andere groepen Nederlanders, zoals mensen met psychische problemen,migranten, jongeren, gezinnen die in armoede leven of mensen die zonder werk thuis zitten. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Er zijn honderden initiatieven die hetzelfde nastreven, maar er kunnen er niet genoeg zijn. Het duurzaam doorbreken van de neerwaartse spiraal is belangrijk bij eenzaamheid en juist culturele interventies kunnen daarbij helpen. Je wilt dat mensen zich niet verder terug trekken in zichzelf, maar zich juist weer op een positieve manier ontwikkelen. Dat kun je doen door mensen te raken met kunstuitingen en ze zo te stimuleren zich weer opener op te stellen. Kunst is hiervoor een prachtig manier om contacten te leggen. Je kunt tekenen, schilderen, muziek maken, dansen. En wie kan dit nu beter verzinnen en uitvoeren dan de kunstenaar zelf. 

In de week voor het Art Festival is er een aantal kunstenaars en afgestudeerden aan het werk in Heusden Vesting om hun kunstwerk te maken (Artists in Residence project). Wij vragen aan hen om ook een steentje bij te dragen aan de community en solidariteit in de gemeente. Dit kan op verschillende manieren. Dat is niet aan ons, maar aan de betrokkene en de kunstenaar. Die kan er invulling aan geven die het dichtst bij hem of haar ligt. Ook zoeken wij kunstenaars of artiesten die in het weekend van 11 en 12 september in een korter tijdbestek een bijdrage kunnen geven. Er is een budget gereserveerd voor de realisatie. Geef bij de inschrijving aan of jouw kunst of performance een bijdrage levert aan dit thema. 

Art Festival Heusden is een initiatief van Kunstvesting Heusden Kunstvesting Heusden

Info@kunstvesting.nl
www.kunstvesting.nl

Art festival Heusden wordt mede mogelijk gemaakt door: